یادداشت های یک مترسک بی مغز روشن فکر

 —
Rating
Likes Talking Checkins
10 0
About در دنیاییکه همه ادعایشان بر تارک آسمان نشسته است،همان بهتر که من مترسکی پای دربند باشم؛لااقل شماتت نخواهم شد...
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this magazine