بوشیدو

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About طریقت سامورای
Description بوشیدو (به ژاپنی: 武士道 Bushido ) یا راه و رسم سامورایی به معیارهای اخلاقی و ارزش‌های طبقهٔ سامورایی بعد از دورهٔ ادو اشاره دارد. در این دوره مربیان و متفکران مسیحی مانند نیتوبه اینازو که تأثیر بسیاری بر ادبیات و تفکر بر جای گذاشتند و باعث ایجاد شکاف در بوشیدو و وارد شدن افکار غیرژاپنی در این آیین شدند.

آداب ویژهٔ این جنگاوران که بوشیدو یا آیین جوانمردی و یا شیوهٔ دلاوری نام داشت. بوشیدو تلفیقی از اصول و مبانی سه دین شینتویسم، بودیسم و کنفوسیانیسم است. به طورکلی می‌شود گفت که این آیین، وفاداری را از شینتوییزم (که در آن وفاداری به امپراتور به عنوان شخصیتی الوهی ضروری است)، مطبع بودن را از کنفوسیانیزم (که در آن اطاعت فرودست از فرادست ضروری است.) و خویشتن‌داری را از بودیزم (که در آن تسلط بر خویش ضروری است.)، وام گرفته است. اصول بوشیدو در طی تاریخ به صورت مکتوب نبوده و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده است. برخی از محققان آیین بوشیدو را در ۸ صفت خلاصه کرده‌اند.

وفاداری: دلاور نسبت به فرادست خود، به ویژه امپراتور وفادار است.
حق شناسی: دلاور نسبت به وطن خود و امپراتور حق شناس است.
رشادت: دلاور در راه وطن و خدمت به امپراتور از جان خود نیز دریغ نمی‌کنند.
عدالت: دلاور در انجام وظیفه عادلانه رفتار می‌کند.
صداقت: دلاور از بیم اذیت و آزار دروغ نمی‌گوید.
ادب: دلاور در هر حالی حتی نسبت به دشمن خود مؤدب است.
متانت: دلاور حتی در حالت هیجان روحی، متانت خود را از دست نمی‌دهد و عواطف خود را ظاهر نمی‌سازد.
شرافت: دلاور یا باید شرافتمندانه بجنگد و پیروز شود و یا جوانمردانه خود را بکشد.
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community