โรงพยาบาลเมโย : Mayohospital

 —
Rating
Likes Talking Checkins
408 63317
About ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติ
Description โรงพยาบาลเมโย ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่โดดเด่นด้านความทันสมัยขนาด 162 เตียง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ภายใต้ปณิธานที่ต้องการเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ พร้อมการบริการด้วยใจ และห่วงใยคุณเสมอมากว่า 30 ปี
Mission มุ่งให้บริการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ เน้นความปลอดภัย และใส่ใจบริการ
Pharma Safety Info วิสัยทัศน์
มุ่งสู่บริการที่ประชนชนทั่วไปยอมรับ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาคุณภาพการบริการ ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
Phone โทร. 0-2579-1770, 0-2941-9710-7
Web site http://www.mayokaset.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this hospital / clinic