Sân Si Studio

Education
Rating
Likes Talking Checkins
75 209
About Sân Si Studio is an Art Workshop, we offer wide range of learning opportunities for everyone interested in starting an art education and developing talents.
Description Các khoá học tại Sân Si Studio:
-Hình hoạ căn bản và luyện thi: thứ 3-5-7 hàng tuần: buổi chiều từ 13h30h- 16h30, buổi tối từ 18h30-21h30. Học phí 850 nghìn 1 tháng.
-Hình hoạ nâng cao: thứ 3 và 5 từ 18h30-21h30. Học phí 1tr/ 1 tháng.
-Chất liệu sơn dầu: thứ 4 (18h30-21h30), Chủ Nhật (16h30-19h30). Học phí 2 triệu 1 khoá 12 buổi, đã bao gồm học cụ.
Hotline:01686100525
Phone 01299093879
Web site http://sansistudio.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education