สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย การยางแห่งประเทศไทย

Government organization
Rating
Likes Talking Checkins
587 54
About สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย www.rubbernongkhai.com
Description สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคายให้การบริการด้านการซื้อ - ขายยาง สร้างความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ด้านราคา คุณภาพ และน้ำหนักยาง ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ และกระตุ้นตลาดให้มีการแข่งขันเสรี
Mission เปิดให้การบริการด้านการซื้อ - ขายยาง สร้างความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ด้านราคา คุณภาพ และน้ำหนักยาง
Phone 086-4563910, 086-4563912
Web site http://www.rubbernongkhai.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this government organization