" मैत्री तुझी माझी "

 —
Rating
Likes Talking Checkins
61 0
About मैत्री तुझी माझी मनापासून मैत्रीची जागा कायम ठेवण्यासाठी

Admin : Durgesh, Pankaj, Ganesh
Description मैत्री असावी "मना-मनाची",
मैत्री असावी "जन्मो-जन्माची",
मैत्री असावी "प्रेम आणि त्यागाची "
अशी असावी फक्त " मैत्री तुझी माझी "
Web site <>
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this author