Pengajian Am STPM

 —
Rating
Likes Talking Checkins
13 3
About Pengajian Am adalah satu mata pelajaran peringkat STPM yang mensepadukan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam pembelajaran sepanjang hayat.
Description Matlamatnya, melahirkan pelajar pra universiti yang menguasai ilmu dan mengamalkannya secara bersepadu, berfikiran matang, berkemahiran, berakhlak, dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, bangsa, negara, dan alam sejagat.
Web site https://pengajianam.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education