โรงเรียนดนตรี ซีไมเนอร์ มหาสารคาม

Art school
Rating
Likes Talking Checkins
63 660
About โรงเรียนดนตรีซีไมเนอร์ มหาสารคาม
(โรงเรียนดนตรีครูเอย)
Description รับสอนดนตรีสากลไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เริ่มต้นที่ 700 บาทต่อเดือนครับ ^_^

โรงเรียนดนตรีซีไมเนอร์เปิดสอนดนตรีสากล

เปิดสอนหลักสูตร
กีตาร์โปร่ง กีตาร์คลาสสิค กีตาร์ไฟฟ้า
เบสกีตาร์
เปียโน
กลองชุด
ร้องเพลง
ไวโอลิน เชลโล่
ทฤษฎีดนตรีสากล

คอร์สเรียน
- เรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เดือนละ 4 ชั่วโมง 700 บาท
- เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เดือนละ 8 ชั่วโมง ลดค่าเรียนจาก 1400 เหลือ 1200 บาท

เรียนรูปแบบคอร์ส 3 เดือน
- เรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 3 เดือน 12 ชั่วโมง ลดค่าเรียนจาก 2100 บาท เหลือ 2000 บาท
- เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 3 เดือน 24 ชั่วโมง ลดค่าเรียนจาก 3600 เหลือ 3000 บาท

เรียนรูปแบบคอร์ส 1 ปี ( แถมชั่วโมงฟรี 2 เดือน )
- เรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 1 ปี 48 ครั้ง แถมฟรี 8 ครั้ง รวม 56 ครั้ง 8000 บาท
- เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 1 ปี 96 ครั้ง แถมฟรี 16 ครั้ง รวม 112 ครั้ง 12000 บาท

เรียนเดี่ยวทุกเครื่องดนตรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกจากค่าเรียน!!!!!!

สนใจติดต่อ จองเวลาเรียนได้ที่
553/8 ม.ราชพฤกษ์ ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 087-9485031
Email : chatphonmaneepong@gmail.com
Line ID : chatphonmaneepong
Fanpage : www.facebook.com/cmimusicschool
Mission ระเบียบการโรงเรียนดนตรีซีไมเนอร์


1. เวลาเปิดทำการ

จันทร์ – อาทิตย์ 09.00 น. – 21.00 น.

2. คอร์สเรียน

2.1 เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนละ 4 ชั่วโมง
2.2 เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เดือนละ 8 ชั่วโมง

* หากต้องการเพิ่มชั่วโมงเรียนให้ติดต่อครูผู้สอน


3. วิชาที่เปิดสอน

กีตาร์โฟลค์,กีตาร์คลาสสิค, กีตาร์ไฟฟ้า, กีตาร์เบส

กลองชุด

ไวโอลิน, เชลโล่

เปียโน

ร้องเพลง

ทฤษฎีดนตรีสากล

อูคูเลเล่

4. การสมัครเรียน

4.1 กรอกข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครให้ครบถ้วน

4.2 แจ้งวิชาที่ต้องการเรียน และเวลาเรียนที่ต้องการ

4.3 ชำระเงินค่าเรียน


5. วันหยุด

โรงเรียนหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. การสอนชดเชย

โรงเรียนจะจัดสอนชดเชยให้ตามกรณีต่อไปนี้

6.1 การสั่งงดเรียนกรณีพิเศษเช่น ครูผู้สอนป่วย หรือวันที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม

6.2 นักเรียนมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ ต้องแจ้งกับทางโรงเรียนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนชั่วโมงเรียน

6.3 เมื่อนักเรียนลาหยุดจะต้องชดเชยกับครูผู้สอนภายในเดือนที่เรียนให้เสร็จสิ้น

6.4 การขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าถือว่าสละสิทธิ์ในชั่วโมงเรียน จะไม่มีการชดเชยให้


7. การชำระค่าเรียน

ชำระค่าเรียนทุกๆครั้งที่1 ของเดือนที่เรียน


8. การเรียนแบบคอร์ส3 เดือน

การเรียนแบบคอร์ส 3 เดือน ผู้เรียนต้องเรียนต่อเนื่องไม่สามารถแยกเดือนในการเรียนได้


หมายเหตุ

เมื่อผู้เรียนชำระค่าเล่าเรียนและสมัครเรียนกับทางโรงเรียนดนตรีแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนค่าเล่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นความยินยอมพร้อมใจของผู้สมัครเรียนเอง


โรงเรียนดนตรีซีไมเนอร์ โทรศัพท์087-9485031
Phone 0879485031
Web site https://plus.google.com/b/113506983104167106835/113506983104167106835/about
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this art school