Udruga žena Mikluševci

 —
Rating
Likes Talking Checkins
27 3
About Organizacija kreativnih radionica, humanitarni rad, rekreativne radionice (sport, zabava), suradnja sa lokalnom zajednicom i ostalim udrugama.
Mission Organizacija sportskih aktivnosti, zabava izleti, umjetnička aktivnost, uređenje naselja, pomoć starijim i nemoćnim osobama.
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization