Komora Public Relations (KoPR)

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 2
About Komora Public Relations (KoPR) je profesní sdružení agentur i jednotlivců v oblasti public relations.
Mission CÍLE KoPR

Zvyšovat odbornou úroveň profesí zabývajících se profesionálně oborem vztahů s veřejností a dalšími cílovými skupinami; vytvářet prostor pro výměnu zkušeností svých členů a jejich motivování.

Rozšiřovat povědomí veřejnosti i odborné veřejnosti o oboru public relations a souvisejících komunikačních oborech, např. kvalitní publikační činností v médiích a vlastními publikacemi.

Vytvářet základnu pro integritu postupů, rozvoje metodologie a dopracování potřebné legislativy.

Hájit a zastupovat zájmy svých členů vně KoPR a vytvářet podmínky pro vnitřní spolupráci mezi jednotlivými členy.

Připravovat podmínky pro spolupráci KoPR s orgány České republiky, dalšími profesními organizacemi v ČR i v zahraničí.
Overview Komora Public Relations (KoPR) je dobrovolné profesní sdružení pro společnosti i jednotlivce působící v oboru veřejných vztahů. Cílem je zviditelnění členů vůči laické i odborné veřejnosti, potenciálním klientům a státní správě. A to nikoli na základě řady svazujících omezení, ale pouze v souladu se schváleným etickým kodexem.

KoPR je mezinárodně uznanou institucí díky vstupu do celosvětové Global Alliance.

Členství v KoPR je doklad kvality a odbornosti.
Phone +420 605 855 651
Web site www.komorapr.cz
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this local business