Зелени закони

 —
Rating
Likes Talking Checkins
11 0
About www.zelenizakoni.com - Проект на Сдружение за изследователски практики
Description Инициативата "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики цели да осигури дългосрочно формулиране на устойчиви политики за управление на природните ресурси и да насърчи участието на гражданското общество в развитието на екологичното право чрез иновативни инструменти за мониторинг и диалог със законодателите и изпълнителната власт. Ще се улеснят дебатът по предизборните програми и законодателната дейност на партиите и мониторингът върху логическата им последователност. Дебатът и мониторингът в рамките на "Зелени закони" са съсредоточени върху теми, по които експертите ни препоръчват законодателни промени: биоразнообразие и гори, енергетика, климат, управление на територията, селски региони.
Web site http://www.zelenizakoni.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization