Клуб "Чуй ме!"

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Компонент 7 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск" - 15-24г
Description Група на доброволци от Кюстендил по програма"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН",финансирана от Глобален фонд за борба срещу СПИН,туберкулоза и малария. Компонент 7 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск/15-24г.-чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите,насочени към младите хора"
Mission Работим на принципа ”Връстници обучават връстници”,
сред младите хора в риск, за повишаване знанията им за поемания от тях здравен риск, отказ или редуциране на рисковото им поведение и подкрепа на позитивните промени в тях.
Провеждаме индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение.
Раздаваме презервативи и информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и прeвенция на ХИВ.
Мотивираме както ограничаването на рисковото поведение, така и подкрепяме позитивните промени в него.
Организираме медийни кампании за достигане на младите хора в риск, застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до системно и съвременно здравно образование и услуги, подходящи за тях, включително и тестуване на ХИВ.
Phone 0899350052
Web site http://vbox7.com/user:clubchuime
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this cause