Melitini estate

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 5
About ΜΕΛΙΤΙΝΗ Μ.ΕΠΕ. Πρότυπη μονάδα Παραγωγής, Τυποποίησης και Εμπορίας Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου Υψηλής Ποιότητας
Description Η παράδοση της οικογένειάς μας είναι συνδεδεμένη από τις αρχές του 1800 με την καλλιέργεια της ελιάς στους ιδιόκτητους ελαιώνες της στις ανατολικές πλαγιές του Ταϋγέτου, ενώ το 1905 αναπτύχθηκε και στην ελαιουργία με την ίδρυση του ελαιοτριβείου «Ιωάννης Κλώνης και Σία».
Η εταιρεία ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2006 ως Πρότυπη Μονάδα Παραγωγής, Τυποποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Υψηλής Ποιότητας με επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας τις Αιγιές Λακωνίας, μόλις 35χλμ. από τη Σπάρτη, που ανήκαν στον ιστορικό δήμο Μελιτίνης και σήμερα περιλαμβάνονται στο δήμο Ανατολικής Μάνης.

Στην επιλογή αυτή μας οδήγησε:
*Η αγάπη για τις παραδοσιακές καλλιέργειες του τόπου και η αφοσίωση στην ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης ως στάση ζωής και ως χρέος προς τις επόμενες γενιές.
*Η ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Λακωνίας που είναι αναγνωρισμένο ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε).
*Η μεγάλη ηλιοφάνεια, το ξηρό κλίμα, οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, το ιδανικό υψόμετρο (270-320μ.) και η ευεργετική αύρα του αέρα της περιοχής.
*Το ιδιόμορφο ανάγλυφο με τα επικλινή αργιλώδη εδάφη που εξασφαλίζουν ταχεία αποστράγγιση, καθώς και οι καθαροί υδροφόροι ορίζοντες του Ταϋγέτου.
*Η “αγνότητα” του τόπου, που βρίσκεται μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα και δεν έχει επιβαρυνθεί από βαριές βιομηχανίες, εντατικές αγροτικές καλλιέργειες ή από τη διέλευση βεβαρημένων σε μολυντές ποταμών.

Η δυναμική της περιοχής στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.Οι αρχές παραγωγής όλων των προϊόντων της ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. είναι αυστηρά προσηλωμένες στη δημιουργία συσκευασμένων τροφίμων με γευστική ποιότητα, διατροφική αξία, υψηλή αισθητική και απόλυτη ασφάλεια. Επιθυμία μας είναι επίσης η επέκταση στο χώρο των λειτουργικών τροφίμων με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα είναι τόσο ξεχωριστά ώστε θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση του ονόματος της εταιρείας με κορυφαία επίπεδα ποιότητας. Στα μελλοντικά μας σχέδια περιλαμβάνεται η δημιουργία ζώνης συνεργαζόμενων κτημάτων-ελαιώνων, ελεύθερων από χρήση φυτοφαρμάκων- ζιζανιοκτόνων.

Since the early 1800s,our family’s traditions have been closely linked with olive cultivation in privately-owned olive groves on the eastern slopes of Mt.Taygetos. In 1905 the family expanded into oil production, establishing the Ioannis Klonis and Co. olive oil mill.
Melitini Ltd. was established in 2006 as a Model Plant for the production, packaging and sale of high quality agricultural products, with production centered in the area of Aegies in Laconia, formerly belonging to the historic Melitini municipality and today a part of the EasternManiMunicipality, just 35 km from Sparta.
This decision of ours was inspired by:
*Our love for our land’s traditional crops and our dedication to the idea of sustainable development as a way of life and a duty to generations both future and past.
*The superior quality of Extra Virgin Olive Oil from Laconia, which is recognized as a Protected Geographical Indication (PGI).
*Year-round sunshine, a dry climate, mild weather conditions, an ideal altitude (270m to 320m) and the beneficial local breezes.
*The particular terrain with the sloping loamy soil that ensures excellent drainage, and the pristine aquifer of Mt.Taygetos.
*The land’s “purity”, being located far from major urban centers and unburdened by heavy industry and intensive agricultural cultivations or affected by rivers encumbered by pollutants.
*The area’s potential for the production of high quality traditional agricultural products.

Our goal at MELITINI Estate is to develop original, exquisitely flavored and aesthetically pleasing packaged foods that meet the highest safety standards. We also plan to produce functional food items by developing innovative, high value added products that will identify our company’s brand with quality. Our entire production consistently adheres to the strictest quality and food safety standards.
Our long-term objectives include the establishment of a zone of cooperating pesticide and herbicide-free olive grove farms.Phone 2111831340
Web site www.melitini.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this food / beverages