สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)

Non-profit organization
Rating
Likes Talking Checkins
346 0
About องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร พร้อมเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต..
Description “ เพจสมาคมประกันชีวิตไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และ ยินดีตอบข้อซักถาม ข้อคิดเห็นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันชีวิต โดยขอสงวนสิทธิลบข้อความที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ”
Mission ปี 2495 ผู้ดำเนินการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ได้จัดตั้งองค์กรกลาง สำหรับธุรกิจประกันชีวิตขึ้น และได้ยื่นหนังสือต่อกรมตำรวจ เพื่อจัดตั้งสมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ 2499
Phone 0-2679-8080
Web site http://www.tlaa.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization