โรงเรียนสวนบัว (พญาไท กรุงเทพฯ)

Education website
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( สช .)
Description ผู้ดูแล
น.ส.อรพรรณ เกษเกษม (ครูจอย)
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนบัว
E-mail : oraphan@suanbua.ac.th
website : www.suanbua.ac.th
Mission เปิดสอนตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลปีที่ 3 ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
Phone 02-2784847
Web site http://www.suanbua.ac.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education website