Easy Outsource Book

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About ทำเงินด้วย อาชีพ Outsource ไม่ยาก หนังสือที่จะนำท่านไปสู่ ความสำเร็จ ในอาชีพ Outsource
Description หนังสือ ทำเงินด้วยอาชีพ เอาท์ซอร์ส (Outsource) ไม่ยาก
Easy Guide : Professional Outsource

เป็นหนังสือที่จะเปิดเผยถึง...
เคล็ดลับความสำเร็จของอาชีพอิสระทางเลือกใหม่ รายได้งาม ไม่ต้องง้องานประจำ

ถ้าคุณ...
เบื่อกับกรงขังความเซ็งของงานประจำ
เบื่อกับชีวิตที่มีแต่ความซ้ำซากจำเจ
รู้สึกเหมือนว่าอาชีพที่ตัวเองทำอยู่มันไม่ใช่
รู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปในชีวิต

คุณอาจจะค้นพบ ทางเลือกใหม่ของชีวิตในหนังสือเล่มนี้!

ในหนังสือเล่มนี้ จะมีเนื้อหาตั้งแต่ รู้จักกับอาชีพเอาท์ซอร์ส
หางานเอาท์ซอร์สทำได้อย่างไร จนไปถึง ขั้นตอนที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในอาชีพเอาท์ซอร์ส
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this book