ЛРД с.Кръвеник

Community
Rating
Likes Talking Checkins
25 0
About Това е официалната група на Ловно-рибарска дружинка с.Кръвеник към дружество "СОКОЛ"общ.Севлиево,обл.Габрово
Description Селото е известно като център на Априлското въстание в Севлиевско през 1876г.То е типично планинско разпръснато селище,състоящо се от няколко махали.Разположено е в красива котловина,през която протича р.Негойчевица-ляв приток на р.Росица.В горите и нивите винаги е имало много дивеч.Най-старите ловци ,за които са запазени спомени,били Димо Димитров Димов,Димитър Генков,Никола Пенчев,Генко Ненов и др. Ловували със стари пушки,зареждани през цевта с чер барут и ръчно правени сачми.Ловна такса не са плащали,пък и не е имало кой да ги контролира в Балкана.Едва през1927г. сред молбите за членство в Севлиевското дружество се среща името на Димитър Димов от Кръвеник.При изграждането на ловните дружини по селата през 1934г.е посочено,че в селото не е сформирана дружика.Двамата организирани ловци са членували към Стокенската система.Най-известен и запален ловец в Кръвеник бил Димо Димитров,който продал конете си,за да си купи ловна пушка.От сведенията които е събрал председателят на дружината Яким Недялков Данков се вижда,че през тридесетте години на миналия век в Кръвеник и махалите му е имало около 20 ловци,които продължавали да ловуват неорганизирано.Ловната дружинка се създава през1945г.или 1946г.Неин председател е стария ловец Димо Димитров Димов.След 1952г. той се разболява и за председател е избран неговия син Димитър Димов.От 1954г.до1967г.е преизбиран за председател друг известен ловец Иван Данков Иванов През тези години са приети и много млади ловци. Дружината участва активно в обществиния и културен живот на селото.С доброволен труд ловците построяват заслон в местноста "Ломина поляна".а след това чешма и ловна хижа в м. "Бабан" за подслоняване в лошо време и ловни сбирки.От 1967г. до2000г.за председател е преизбиран Яким Недялков Данков.В ръководството още са Антон Иванов Антонов-секретар,Станчо Кънев -касиер/и до момента/.От2000 до 2010г.председател е Радко Георгиев.През2011г.Цветан Цонков. От средата на 2011г. за председател е избран Недялко Якимов Данков. Приеха се още нови членове и в настоящия момент дружината наброява 54 души , с обща ловна площ от --- 3515 ха. През 2012 година под ръководството и инициативата на председателя Недялко Данков подкрепен с пълно мнозинство от членовете на дружината се сдобихме със собствен Л О В Е Н Д О М -- 42 -- ловци - членове на ЛРД -- Кръвеник, като съсобственици- закупихме -- двуетажната сграда и парцела земя по плана на селото на бившата хлебарница/фурна/.. Всички ловци участват редовно с бригади и средства по ремонт и строителство на обекта ,както и в ловно-стопанските мероприятия.Изграждат се нови хранилки за едър и дребен дивеч,стървища и чакала, по бройки съгласно изискванията в ловните полета. Изготвени са групи от ловци за редовно подхранване на дивеча в ловно - стопанския район на дружината през цялата година.Една от основните задачи на всички членове от ловна дружина е опазване на дивеча, редовното подхранване, не примирима борба с хищниците и бракониерството.От името на всички членове на нашата дружина Кръвеник - - пожелаваме " НАСЛУКА " на всички --колеги ловци от ЛРД - " Сокол" град Севлиево , както и на колегите от цялата страна ...!!!
Web site http://www.yourwebsite.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community