ОДЗ 101 "Ябълкова градина"

 —
Rating
Likes Talking Checkins
20 0
About ОДЗ №101 "Ябълкова градина" - район Люлин
Description В ОДЗ №101 “Ябълкова градина” се приемат за възпитание и обучение деца от 10 месеца до 7 годишна възраст, между които деца със специални образователни потребности (деца с езиково-говорни нарушения и деца с увреден слух).По този начин вече 15 години се осъществява тяхната социализация и интеграция.Тук децата са в своя собствен дом, равноправни и щастливи сред своите връстници. Децата са разпределени в десет групи от които :2 яслени, 4 дневни групи,2 логопедични и 2 групи за подготовка за училище.Същите са настанени в уютни , просторни помещения , отговарящи на всички санитарно - хигиенни изисквания за възпитание, обучение и отглеждане. .Детското заведение разполага и с : 2 логопедични кабинета ;1 кабинет за слухово-речева рехабилитация, оборудвани с богата материално-техническа база, включително звукоусилваща апаратура за нуждите на децата с увреден слух ; медицински кабинет; просторен музикален салон ; тематично обособени кътове и обширен озеленен двор с оборудвани плошадки.
Phone 02, 8244 877 , факс - 02, 8256 690
Web site http://odz101.eu
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education