Likhi ਜੱਟ De ਮੁਕ਼ਦਰਾਂ Ch ਐਸ਼ Krni

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
Description "ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ... /̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਏ ਓ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ.... !!"
Mission Unity...
Phone 8054149354
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community organization