Familjehem Göteborgs Stad

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 3
About Förändra livet för ett barn eller en tonåring. Bli familjehem, kontakt-/stödfamilj, eller kontaktperson. Du behövs. 020-444001 familjehem@goteborg.se
Description I Göteborg finns många barn och ungdomar med oroliga hemförhållanden. Det behövs fler som kan ställa upp och ge dem en tryggare tillvaro.

Som Kontaktfamilj tar du hand om ett barn någon helg i månaden, medan ett Familjehem blir barnets nya hem på heltid. Som Stödfamilj eller Kontaktperson stöttar du ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning.

Det råder brist på hjälpande familjer. Vi letar efter människor med olika kulturell bakgrund, små såväl som stora familjer, i hus på landet eller i lägenhet i staden. Det viktiga är att du har engagemang, kraft och utrymme för barnet. Varje familj utreds och kontrolleras noga samt får utbildning och handledning av oss.
Phone 020-444 001
Web site www.goteborg.se/familjehemgoteborg
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this organization