สมอทองแค้มป์&รีสอร์ท

Landmark & historical place
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About บริการ ที่พัก เครื่องดื่ม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ผู้บำเพ็ญ ประชุม สัมมนาต่างๆ
Description ค่ายลูกเสือสมอทองแคมป์&รีสอร์ท
ค่ายลูกเสือ และรีสอร์ท ติดท้ายเขื่อนริมปาว
บรรยากาศดี อบอุ่น ประทับใจ บริการที่พัก จัดประชุม สัมมนา แคมป์ลูกเสือ
แคมป์นิสิต นักศึกษา รับน้อง ล่องเรือ ล่องแพ กีฬาชายหาด เครื่องเล่นน้ำ
Phone 089 861 6143 , 081 369 5075
Web site www.smothong.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this landmark & historical place