"Exodus" - изход за наркозависими

Community
Rating
Likes Talking Checkins
90 0
About "Exodus" - изход за наркозависими
Description "ИЗХОД" от зависимостта
През 2008 г. стартира служение към наркозависими в Християнски център "Прелом". От тогава се провеждат ежеседмични сбирки, на които идват както настоящи, така и бивши наркомани, спрели наркотиците по време на престоя си в комуни и търсещи християнска среда. Целта на събиранията е чрез личен пример на жива вяра и взаимоотношение с Господ Исус, Той да бъде достъпен и за тях, за да им послужи и да ги мотивира да вземат решение да спрат наркотиците и да променят живота си.
Също така събранията имат за цел да осигурят среда на семеен климат и споделяне, където зависимите и бившите такива да се чувстват приети, обичани и насърчени да живеят пълноценен живот. Те се провеждат всеки четвъртък от 19 ч. в центъра на столицата на ул. "Веслец" 26. По време на тези събирания се отделя време за споделяне на лични проблеми, общуване, дискусии върху Библията и молитва.
Служението функционира под името “ИЗХОД (Exodus)” (в библейския си смисъл, думата “изход” се свързва с излизане от място на робство и влизане в място на свобода). В момента екипът от доброволци се състои от Иво Орешков, Ивайло Захариев, Таня Лозанова и др. Някои от тях са бивши наркомани, които Бог е освободил от зависимостта.
Дейността на служението е напълно на доброволни начала.

РЕЦЕПТА
Седем основни стъпки за излизане от зависимостта към наркотиците (и алкохола) и промяна на живота, според „Изход”.
(Ние, хората от „Изход”, които сме излекувани и възстановени от зависимостта си към наркотици и алкохол сме успели именно вървейки по тези основни 7 стъпки)
1. Желание за промяна, постоянен контакт и взаимоотношения с вярващи.
2. Решение за излизане от проблема.
3. Прекратяване на взаимоотношенията и контактите със хората от старото обкръжение.
4. Четене на Библията и друга християнска литература. Размисли и дискусии върху прочетеното.
5. Молитва и прекарване лично време с Бог.
6. Интегриране в църква, ставайки част от общността от вярващи.
7. Поемане на отговорност за себе си и други хора.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Стъпка 1. Желание за промяна и постоянен контакт и взаимоотношения с вярващи.
Човек вече е осъзнал проблема си със зависимостта и търси начин да се измъкне и излекува. Той няма нито волята, нито силата да се справи сам. Ключово важно е да се свърже с вярващи в Бога хора с личен опит, които вече са се справили с проблема си с наркотиците (и алкохола), или такива, които познават този проблем. Общуването с такива хора дава надежда и мотивация на зависимият, че е възможно да се излекува и да преодолее зависимостта си.

Стъпка 2. Решение за излизане от проблема.
Желание и решение са две съвсем различни неща. Решението идва следствие на желанието. Решението е най-ключовият фактор за спиране на наркотиците и промяната на стила на живот. То означава, че човек е твърдо решен да излезе от проблема със зависимостта си, да промени себе си и да заживее нормален живот без наркотици (и алкохол), независимо какво би му коствало това.

Стъпка 3. Прекратяване на взаимоотношенията и контактите със хората от старото обкръжение.
Практиката показва, че ако човек не прекъсне контакта със старото си обкръжение и среда, той не успява да се измъкне от зависимостта. Душата на зависимият човек е буквално вързана за миналото, а старите „приятелчета” са въжетата към миналото. Ако не дойде развързване, т.е. отделяне от старото обкръжение, е невъзможно да започне новият живот без наркотици (и алкохол).

Стъпка 4. Четене на Библията и друга християнска литература. Размисли и дискусии върху прочетеното.
Защо Библията? Защото вярваме, че тя не е просто книга, а е Божието Слово, което има силата да промени един човешки живот. В нея човек може да открие истината за живота, за себе си и за Бог. Там може да открие смисъла на човешкото съществуване и отговорите на най-важните въпроси: Кой съм аз? Откъде съм дошъл? Защо съм тук? Какво ще стане с мен след смъртта? И разбира се отговорите на вечните въпроси: Има ли Бог? Кой е Той? Защо има страдание, ако Бог съществува? Какво общо има Той с мен? Как може Той да ми помогне и как мога да имам Бог в живота си?
Защо размисли, дискусии и друга християнска литература? Защото четейки Библията, един човек не може да разбере сам написаното в нея. Той има нужда не просто да я чете, а да му бъде обяснен смисъла. Разговорите с по-зрели вярващи ще му помогне да вникне и да разбере смисъла на библейските текстове. Християнката литература също много помага, тъй като тя обяснява различните теми засегнати в Библията.

Стъпка 5. Молитва и прекарване лично време с Бог.
Молитвата не е просто религиозен ритуал, в който човек води монолог, с надеждата да бъде чут от Бог. Молитвата е интимно време насаме, между нас и нашият Създател. Тя е време на разговор между човек и Бог. Целта на християнската вяра не е да вярваме в Бог, а да имаме взаимоотношение с Него! И точно чрез молитвата, това взаимоотношение и приятелство между нас и Бог се изгражда. Ключово важно е да знаем, че сам Бог е на наша страна и ни помага да победим зависимостта и да променим живота си.

Стъпка 6. Интегриране в църква, ставайки част от общността от вярващи.
Не случайно не сме написали ходене или посещаване на църква, а интегриране. Защото църквата не е сградата. Църквата това са вярващите в Исус Христос. Обществото на християните представлява църквата, а не службите, които те провеждат в определени дни от седмицата. Вярващите по цял свят се събират на групи, представляващи църкви. Именно за интегриране в такава църква става въпрос. Човек не е създаден да живее и да се справя с проблемите сам. Той има нужда от хора около себе си. Хора, с които да върви през живота, както през радостните, така и през скръбните и трудни моменти. Църквата е именно такава общност-духовно семейство. Там зависимият към наркотици (и алкохол) човек, може да намери нова среда с нови приятели, познаващи Исус. Те могат да му помагат в борбата с пристрастеността по всякакви начини. Например, молейки се за него, подкрепяйки го и насърчавайки го в трудните моменти, помагайки му в практичните неща от живота, учейки го, как да живее нормално, така че след време да стане напълно конкурентно способен на всеки човек в този свят. Без подобна подкрепа е почти невъзможно, зависимият човек, макар и спрял наркотиците (и алкохола), да задържи победата си над проблема и да заживее нормално.

Стъпка 7. Поемане на отговорност за себе си и други хора.
Поемането на отговорности, е ключово за личностното израстване на човек спрял наркотиците (и алкохола). Това означава, човека да реши да поеме отговорност за себе на първо място, осъзнавайки, че само от него зависи живота му и начина, по който ще прекара остатъка от него. Това включва всички житейски неща, които нормалните хора правят. Например, да работи изкарвайки сам парите за нуждите си. Да се научи да плаща сметките си и да се грижи сам за облеклото и прехраната си. Да стане отговорен за нещата, които казва- като даде дума да я спазва, като обещае нещо, да го изпълни и т.н.
А поемане отговорност за някой друг, означава, че независимо до какъв етап в борбата със зависимостта си е стигнал човек, винаги може да подаде ръка на някой друг и да му помогне с каквото може (стига този някой да не е рисков човек, който би бил заплаха за собственото му лечение и възстановяване)
Поемането на отговорности е белег за това, че лечението и възстановяването на зависимия човек върви в правилна посока и протича успешно.
Web site http://prelom.bg/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community