Székelymuzsna (Mujna), Hargita megye, Románia

 —
Rating
Likes Talking Checkins
152 0
About Székelymuzsna Hargita megye dél-nyugati sarkában, Hargita, Brassó és Maros megye határán a székely faluk határfalujaként huzódik meg Likteteje alatt.
Description Székelymuzsna Hargita megye dél-nyugati sarkában, Hargita, Brassó és Maros megye határán a székely faluk határfalujaként huzódik meg Likteteje alatt.
Lakossága a XIX-ik század elején meghaladta az 1000 főt, ma már alig éri el a 300-at. Három egyházi felekezet működik, református, unitárius és a baptista egyház. Lakossága általában földműveléssel foglalkozik, de a múlt század végén hiresek voltak a muzsnai kőműves- és ácsmesterek, valamint a szővőasszonyok is.
De igy ir Orbán Balázs a faluról:
“Jelenleg nekünk még csak is a Musna patakával van dolgunk, mert annak völgyfejében van elrejtve a szeszélyes kilyukgatott, és festőileg kicsipkézett Likoldala nevü sziklahegy alján Musna, a Székelyföldnek végfaluja. Ezen régi faluban, melynek Herman nevü papjáról már 12 3-ban emlités van téve* , alig találunk feljegyezni valót. Mint Petki birtok, Petki Borbálával Apafi Györgyre száll, özvegye hadban lévő fia költségeinek fedezésére 1644. apr. 15-én Kénosi Ferencznek adja el.
Musna mindkét temploma uj, hogy azonban ott, hol most a reformatusok temploma van, hajdan régi egyház állott, arról az uj templomban beépitett átszelt lóherivvel záródó kapuzat kezeskedik.
A falu felett északra a már emlitett Likoldala nevü hegy magasul fel, melynek függőlegesen lemetszett, csaknem megközelithetlen oldalában sorba helyezett 6 üreg van a gyülegsziklába bevésve. Mondják, hogy ez üregek tatárjárás alkalmával a lakosoknak védhelyéül szolgáltak. Mutatják a helyet, hol a főüreget elzáró vasajtó sarkai voltak, igen a bemélyedést, hol a védhelyet vizzel ellátó kut volt. Hogy ezen most csak szoba nagyságu üregek régen sokkal tekintélyesebbek lehettek, feltehető, ha a vizsgálódó az ottani hegyomlásokat tekintetbe veszi, hogy pedig azok e megközelithetlen helyen biztos menhelyül szolgáltak a szorongatott lakosoknak, az a hadtanilag erős pont fekvéséből kitünik.” (Orbán Balázs A Székelyföld leirása - XXXVI. Udvarhelyszék déli határfalui.)
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community