FTU Confessions

Entertainment website
Rating
Likes Talking Checkins
2851 18
About Confess tại đây để chia sẻ tâm sự với các FTUers nhé: http://bit.ly/ftu_confessions
Description FTU Confessions là nơi lưu lại những tâm sự mà bạn muốn chia sẻ với cộng đồng FTU mà danh tính của bạn sẽ hoàn toàn được giữ bí mật.

Để confess, bạn hãy vào link http://bit.ly/ftu_confessions. Admin sẽ post confession của bạn lên page trong thời gian sớm nhất có thể.
Mission Xây dựng một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn sinh viên trong trường.
Phone <<not-applicable>>
Web site http://bit.ly/ftu_confessions
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this entertainment website