นายแกละ นวมินทร์

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Millionaire Course
Description ร้านนายแกละ นวมินทร์ เริ่มต้นจากร้านอาหารเล็กๆ
แล้วพัฒนาปรับปรุงจนเป็นเรือนแพขนาดใหญ่
และคาราโอเกะลอยน้ำ ในระหว่างดำเนินการ
ได้มีการจัดกิจกรรม "สัมมนา"เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวย 20 กว่าหัวข้อ
รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 77 ครั้ง
แต่เนื่องจากร้านอาหารได้ปิดตัวลง
จากนี้ไปจะเปลี่ยนเพจ "ร้านอาหาร" เป็น
เพจ "สัมมนา" แทนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับ
Web site http://naiklae.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education website