TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

 —
Rating
Likes Talking Checkins
6 5
About TEKO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges textil- och modeföretag. Vi stärker konkurrenskraften i en innovativ framtidsbransch!
Description Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen då det gäller bland annat arbetsgivarfrågor, logistik, immaterialrätt, miljö & hållbarhet, forskning & utveckling och handelsfrågor.

Vårt kansli finns i Stockholm och vi har 10 regionkontor spridda över landet. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kanslisamverkan med Teknikföretagen.
Mission TEKO skall vara den självklara arbetsgivar- och branschorganisationen för företag verksamma i textil- och modebranschen.

TEKO har medlemsföretag som arbetar med textila processer och som exporterar och/eller importerar samt har tillverkningsenheter runt om i världen. Vi är det naturliga valet för nystartade företag i branschen. Vi är välkända för vår kompetens, service och rådgivning. Vi är en nationell organisation med internationella kontakter som gör att vi påverkar opinioner och beslut.

Phone +46 8 762 68 80
Web site www.teko.se
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this organization