Pringles

 —
Rating
Likes Talking Checkins
50 0
About שתפו את האהבה שלכם לפרינגלס ושאלו שאלות. מר פ' וחבריו לצוות יספקו לכם את התשובות!
Description פרינגלס זה לא רק חטיף. זו דרך חיים. בעטו במוסכמות ואמצו לעצמכם רוח שמחה. עם פרינגלס הכל מתמלא חיים.

כללי השימוש:
מטרתו של דף הפייסבוק של פרינגלס היא להוות סביבה מהנה עבור מעריצינו כדי לדון במוצרי הפרינגלס ובקידומי המכירות שלהם. אנא שימו לב, שלמרות שהאווירה בקבוצה זו אמורה להיות קלילה, אנו מתייחסים ברצינות רבה לבטיחות של חבריה. קחו בחשבון שעל אף שחברת פרינגלס וחברת קלוגס אינן עוקבות אחר כל ההודעות, שמורה להן הזכות להסיר את כל התכנים הבאים, באם הודעה או תמונה:
(1) כל תוכן בעל אופי משמיץ, טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
(2) כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
(3) כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
(4) כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
(5) כל תוכן בעל אופי מיני בוטה או תוכן פוגעני, הן מילולי והן גרפי;
(6) כל תוכן אשר הוא בעיקרו "הצפה" (ספאם) או נועד לגרום לבעיות טכניות בדף זה;
(7) כל תוכן אשר אינו קשור לנושא הדף או לנושא הדיון;
(8) כל תוכן שמפר כל חוק מקומי, אזורי, לאומי או בינלאומי.
שים לב כי התכנים המפורסמים בדף זה, שלא על ידינו, אינם מבטאים את דעת חברת פרינגלס וחברת קלוגס. בנוסף, חברת פרינגלס וחברת קלוגס אינן נושאות באחריות כלפי תקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם של כל טענה, מידע, עצה או תגובה שפורסמו על ידי מעריצים ומבקרים בדף זה. חברת פרינגלס מעודדת באופן נמרץ את כל מעריצי דף זה לכבד את שאר חברי הקהילה ולקיים את הצהרת הזכויות והחובות של פייסבוק. כל המפרסם חומר שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל יוסר מהדף וייאסר עליו לקחת חלק בדף מעריצים זה.
Mission לגרום לכל רגע להתמלא בטעם לא צפוי.
Phone 0800236411
Web site https://www.pringles.com/il/home.html
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this product / service