മായാവി (MAYAVI)

 —
Rating
Likes Talking Checkins
4 0
About ഓം ഹ്രീം കുട്ടിച്ചാത്താ മായാവി
Description ഞാന്‍ മായാവി കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കൂടുകാരന്‍ ആണ് ..ഞാന്‍ എന്റെ പ്രിയ കൂടുകാരായ രാജുവിനെയും രാധയെയും അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാ ..അതിന് എന്റെ കൂടുകാരയാ നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കണം എന്റെ ഫേസ് ബുക്ക്‌ പേജില്‍ പോയി എന്നെ ലൈക്‌ ചെയ്യണം മറക്കല്ലേ കൂടുകാരെ ..നിങ്ങളുടെ മായാവി
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community