Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών

 —
Rating
Likes Talking Checkins
33 0
About ένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων


Description Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που βασίζεται στο εγχειρίδιο 'Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών' των Lukas Hohler και Joe Goodbread.
(international site) www.teachersempowered.net/
(Greek site) www.teachersempowered.gr
A training program for educators based on the 'Teachers Empowered' handbook by Lukas Hohler and Joe Goodbread.
Web site www.endynamosiekpaideftikon.gr
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education website