Anti Cracker Shield Albania

 —
Rating
Likes Talking Checkins
13 0
About Organizata Jo Qeveritare per Edukimin ne vazhdim ndaj rreziqeve dhe shkeljeve te copyright dhe ligjeve perkatese online.
Description Qëllimi parësor i kësaj shoqate, i bazuar totalisht në ligjet përkatëse si LIGJI Nr. 9380, datë 28.4.2005 “PËR TË DREJTËN E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TË” ështe edukimi ne vazhdim ndaj rreziqeve Online, Mbrojta e Copyright, Anti Pirateria Muzikore dhe Artistike Online dhe Elektronikisht, Anti Pedofilia Online, Anti Pornografia Online, Anti Cracker, Anti Phishing, Anti Spam, Anti mashtrimeve te ndryshme në rrjet, Anti Klonimi i qarqeve bankare, i kartave të debitit, të kreditit, të Identitetit Personal si dhe informimi i shoqërisë mbi gjithçka që vendos në rrezik privatësinë e përdoruesve te Internetit dhe te Kompjuterit Personal.
Fusha e veprimtarisë ështe shumë e gjerë dhe perfshin sektorë nga më të ndryshmet si në Arsim ku përfshihen të gjitha nivelet e Institucioneve Arsimore duke filluar që nga ai nëntëvje¬çar, i mesëm dhe deri në Universitar dhe Pas Universitar, fushat Artistike, Kulturore, programet e Inovacionit dhe Integrimit Europian, ndihmesë dhe këshilla mbi përmirësimin e neneve ligjore aktuale në lidhje me këto vepra penale, propozime për hapjen dhe zhvillimin e sektorëve të posaçëm në organet e rendit dhe të drejtësise. Gjithashtu edhe në grupet e interesit të perditshëm te cilët jane perdorues te Internetit dhe te Kompjuterit në ambiente pune në Institucione Publike dhe Private si dhe në grupe interesi ne rang me të ngushtë si ato familjare.
Phone +355697655055
Web site http://acsha.ml
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-governmental organization (ngo)