ME - Mãnh Thú'

 —
Rating
Likes Talking Checkins
3515 1
About Trải nghiệm ngay nhiều thú vị
Description Truyện kể về thời loạn lạc, việc kế hoạch hóa gia đình được các công thần thực hiện triệt để. Thành ra mỗi gia đình chỉ được sinh từ một đến hai con. Nhà nhà, người người trọng nam khinh nữ, cúng bái cầu trời sanh con quý tử mong tạo dựng cơ đồ. Thành ra thiên hạ vốn đã loạn lạc các quý tử tranh nhau cướp vợ, nay càng trở nên loạn lạc hơn khi nữ ít mà nam lại nhiều.

Tương truyền ở tiên giới, việc lấy vợ dễ như trở bàn tay. Thậm chí một chàng năm thê bảy thiếp là truyện thường tềnh. Vì thế anh hùng bốn biển học đòi tu đạo, mong tu thành chánh quả thì bước qua cảnh giới, về trời mong lấy được vợ thì thoát kiếp FA.

Web site http://mecorp.vn
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this games / toys