रिकामी बडबड

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1652 0
About जे काही वाटत ते सरळ मांडल जाईल ,मग ते राजकीय असेल सामाजिक असेल किंव्हा बौद्धिक असेल !!
Description
मराठी माणसाचे मराठी पान ... जास्त डोक्यात गेल्यास आम्हाला विचारू नका
Web site Website
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community