Center Alternative Altorion

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About Gnostični Center Alternative ALTORION
Description V "Centru alternative Altorion" imamo vizijo Novega človeka.

* IFA
* Spiritualna Tehnologija (Živorad M. Slavinski)
* Šamanizem (šamanski trans, eksorcizem, hologramska časovna linija,...)
* Delavnice (Ifa, šamanske, delavnice spiritualne tehnologije)
* Energetsko odčitavanje stanja podjetja

INDIVIDUALNE TERAPIJE (za termin in lokacijo pokličite 041 335 215 - robert)

- Pomurje (Goričko),
- Ljubljana
- Nova Gorica
- Zagreb
- Dunaj
- München

******************************************************

In "Gnostic Center of Alternative ALTORION" we have a vision of a New Man.


* IFA
* Spiritual Technology (Živorad M. Slavinski)
* Shamanism (shamanic trans, exorcism, šamanic trans, hologram time line,...)
* Workshops (Ifa, shamanic workshops, workshops of spiritual technology)
* Energy state Reading for a company

INDIVIDUAL THERAPIES (call 00 386 41 335 215 (robert) for available term and location)

- Pomurje (Goričko),
- Ljubljana
- Nova Gorica
- Zagreb
- Dunaj
- München
Mission Center Alterative Altorion predstavlja alternativne metode, ki so v aktualni družbi neprepoznavne.

Predstavljajo simbiozo prastarih, skoraj pozabljenih učenj ter najsodobnejših procesov samorealizacije človeka in s tem celotne družbe.

Njihova skupna lastnost je praktična uporabna vrednost. Nudi vam alternativo za vse obstoječe težave.

Po moči in učinkovitosti, po naši oceni, presega vse obstoječe v tem trenutku, na temu planetu.

***************************************

Center of Alternative Altorion represents alternative methods unknown to temporal society.

They represent symbiosis of age-old, almost forgotten teachings and the most modern processes of humans self-realization and therefor the whole society.

Their common characteristic is practical usable value. It offers alternative to all existing problems.

By power and efficiency, by our judgment, it exceeds all existing in this moment, on this planet.

Phone 00386 41 335 215
Web site www.altorion.si
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this consulting / business services