ЛГБТИ Центар за поддршка LGBTI Support Center

 —
Rating
Likes Talking Checkins
57 85
About Центар за јакнење на ЛГБТИ заедницата во Македонија.

Centre for strengthening the LGBTI community in Macedonia.
Description ЛГБТИ Центарот за поддршка е засебна програма на Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македонија (МХЦ), посветена на правата на ЛГБТИ луѓето. Центарот официјално се отвори на 23 октомври 2012, на денот кога МХЦ го славеше својот 18-ти роденден.

ЛГБТИ Центарот за поддршка се залага за свет слободен од било каков вид на дискриминација во кој сите луѓе ги уживаат универзалните човекови права и слободи без загрозување на правата и слободите на другите. Секој пост или фотографија кои ги кршат овие принципи и шират говор на омраза ќе бидат избришани.

The LGBTI Support Centre is a separate program of the Helsinki Committee for human rights of the Republic of Macedonia (MHC), dedicated to the rights of LGBTI people. The Centre was officially opened on October 23rd 2012, on the 18th birthday of the MHC.

The LGBTI Support Centre works towards a world free of any type of discrimination, in which all people enjoy the universal human rights and freedoms without violating the rights and freedoms of others. Each post or photo which violates these principles and spreads hate speech shall be deleted.
Mission Мисијата на ЛГБТИ Центарот за поддршка е зајакнување на ЛГБТИ заедницата за самозастапување, како и менување на правниот и социјалниот статус на ЛГБТИ луѓето во Република Македонија.

The mission of the LGBTI Support Centre is strengthening the LGBTI community for self-advocacy, as well as changing the legal and social status of LGBTI people in the Republic of Macedonia.
Phone +389 2 3256 174
Web site www.lgbti.mk
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-governmental organization (ngo)