പ്രണയമഴ тнє яαιη σƒ Lσνє

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About ♥ ഹൃദയത്തില്‍ സ്നേഹത്തിന്‍റെ കയ്യൊപ്പ് കോറിയിട്ട പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക്.......♥♥
Description പ്രണയം മുറിവേല്‍പ്പിച്ച ഒരുപാട് മനസ്സുകള്‍ എനിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടെന്ന്‍ എനിക്കറിയാം, അവരുടെ സന്തോഷവും സങ്കടങ്ങളും ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാം, സാന്ത്വനിപ്പിക്കാന്‍ ആയില്ലെങ്കിലും കേള്‍ക്കാനും കൂടെ നില്‍ക്കാനും മനസ്സുള്ള കുറെ നല്ല കൂട്ടുകാരുമായി. സ്വന്തം മനസ്സ് നല്ല കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവെക്കുമ്പോള്‍ അല്പം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെങ്കില്‍ അതല്ലേ നല്ലത്.........
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Mission ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥ പ്രണയം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞവര്‍ക്ക് വേണ്ടി... ♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
..……♥..♥..♥
.….♥.……..….♥
...♥………….....♥
..♥.…………….…♥
.♥.…………….……♥ ­.…..♥..♥.
.♥...പ്രണയമഴ...♥….♥ ­.......♥.
.♥.……………………♥.♥… ­….....♥.
..♥.……………………♥…… ­ .….♥.
...♥ тнє яαιη σƒ Lσνє.....♥.
…..♥.… ..........… …..….♥ .
......♥.……….………….­♥.
……....♥.……….......♥.
…….…….♥…….....♥.
…….……….♥…...♥.
…….………...♥..♥.
…….……………♥.
പ്രണയമഴ...тнє яαιη σƒ Lσνє......
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Web site https://www.facebook.com/pranayamazha.6978
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this author