Bålfolket

 —
Rating
Likes Talking Checkins
4 0
About Bålfolket
" UR i KultUR"
Description Historien om Bålfolket:
Musikk og healinggruppa BÅLFOLKET oppstod rundt bålet på Alternativ Midtsommerfestival juni 2002 i Harstad.
Felles for gruppens medlemmer var bakgrunnen innenfor sjamanisme/naturforståelse og ønsket om å formidle energi gjennom Didjeridoo, Tromme og vokal. Sin første opptreden, ble de "kastet" inn i under FestSpillene i Nordnorge samme uke, noe som fungerte så bra at FINN ba BÅLFOLKET gjøre 'da capo' dagen etter! Siden har BÅLFOLKET blitt kjent rundt omkring i landet gjennom sin unike sound og med opptreden på Alternativmesser og kulturinnslag i forskjellige sammenhenger. De har gjentatte ganger vært profilert i aviser og media.

BÅLFOLKET kanalisere lyd og musikk som kan være ei utfordring å kategorisere og bør kanskje oppleves før den kan forklares, og selv da kan det være en utfordring. Hvordan forklare med hjernen det hjertet ser og opplever?
Felles er opplevelsen av å høre indiansk, samisk og annen etnisk musikk. Det kommer an på den som lytter og hvor hjertet befinner seg for øyeblikket. Sammensetningen av såkalte "urinstrumenter"; Tromme, Didjeridoo og stemmen som eget instrument, lager en unik sound som appellerer til hjertet og det åndelige aspektet hos mennesker.

THE STORY ABOUT BAALFOLKET:
The music and healinggroup BAALFOLKET emerged around the fire at Alternative Midsummers Festival in 2002 in Harstad Northern Norway.
Baalfolket means the 'people of or around the fire'.
Common for the members of the group was their background in shamanism and the understanding of Nature, join with the wish to eminate energi through the UR-instruments Didjeridoo, Drum and Vocal.
Their first public appearance happened only 4 days after their first tune created together, and the place was the Cityfest at Festspillene in Northern Norway. It was so popular that the 'FINN' invited them the next day to do a da capo. Since then BAALFOLKET has become known all around Norway through their unique soun, and throug various performances at Alternative Shows and Cultural gatherings. They have been profiled in magasines, papares and on local and National TV.

BAALFOLKET channels a sound and type of music it can be a challenge to categorise and maybe it has to be experienced before it can be explained. But even then it can be a challenge; How do one explain with words what the heart experiences?
Common for the experience is often the feeling of hearing indian, sami or other etnic music/sound. It depends on the listener and where he or she is in their spiritual journey.
The mix between the socalled ur-instruments; Drum, Didjeridoo and the Voice as instrument, make a unique sound that appeals to the heart and the spiritual aspect of the human being.
Phone + 47 934 33 578
Web site http://www.baalfolket.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this musician / band