Bakumpulan Badapatan

 —
Rating
Likes Talking Checkins
5 0
About Bakumpulan Wan Badapatan Kita Disinilah, Rame Kita Bakawanan disini, Salajur Menjalin Tali Silaturahmi. Rame jua sambil bakikisahan.. @[192125877488672:0]
Description Rami kita bakumpulan disini buhannya ai, menghilangakan rasa stres atau pikiran nang kada nyaman, bawa haja kasini, ada jua raminya.
Web site http://www.facebook.com/bakumpulan.badapatan ^_^ http://halamanbanjar.blogspot.com/2011/07/bakumpulan-badapatan.html ^_^ http://bakumpulanbadapatan.blogspot.com/ ^_^
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this book