Avicena Laboratorija

 —
Rating
Likes Talking Checkins
73 0
About „Затоа што совршенството ни е во крвта“.
Контакт телефони: +38923179001, +38922477345
Description Специјалистичка дијагностичка лабораторија,
која во чекор со светските трендови, нуди комплетна
лабораториска дијагностика од високо стручни
и специјализирани кадри и најсовремена опрема.
Phone +38923179001, +38922477345
Web site www.avicenalab.com.mk
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this health / medical / pharmaceuticals