Wow Shopping

 —
Rating
Likes Talking Checkins
9 0
About Tel. 097-1970622
Line ID: 0971970622
Description การสั่งซื้อสินค้า

1. สินค้าจะส่งให้ผู้ซื้อก็ต่อเมื่อโอนเงิน พร้อมยืนยันการโอนเงินให้ทางร้านทราบแล้วเท่านั้น
2. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่แจ้งโอน หรือในวันรุ่งขึ้นเป็นอย่างช้า
3. ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ - เสาร์
4. ถ้าโอนเงินวันเสาร์หลัง 11:15 -อาทิตย์ สินค้าจะจัดส่งให้ได้ในวันจันทร์นะคะการเปลี่ยนสินค้า(ไม่รับคืน)

สินค้าทุกชิ้นในร้าน ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วทุกชิ้นก่อนส่งทุกครั้งแต่หากสินค้ามีปัญหาเนื่องจาก ระหว่างการส่งสินค้า ทางเราขอแจ้งเงื่อนไขการคืนสินค้าไว้ดังนี้

1. หากมีกรณีสินค้าแตกหัก อันเนื่องมาจากการขนส่งของไปรษณีย์ทางร้านจะรับผิดชอบสูงสุด ไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าชิ้นที่เสียหายนะคะ ทั้งนี้ ก็จะพิจารณากันเป็นเคสๆไป
2. จากข้อ 1 ลูกค้าต้องติดต่อกลับมาภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า และในกรณีส่งกลับ สินค้าต้องถึงร้านเราภายใน 5 วัน นับจากวันที่ติดต่อกลับมา หากการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
3. สินค้าที่ซื้อไปไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้
4. สินค้าที่รับคืนจะต้องอยู่ในกล่องสภาพที่สมบูรณ์ หากสินค้าที่ส่งคืนไม่มีกล่องทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
5. การส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งนะคะ
6. ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้า อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง ยกเว้นความผิดพลาดของทีมงาน ทางร้านจะขอผิดชอบในส่วนนั้น

ข้อจำกัดการส่งสินค้า
ทางเราไม่มีนโยบายให้มารับสินค้าและรับสินค้านอกสถานที่
สงวนสิทธิ์กรณีที่ลูกค้าแจ้งที่อยู่ผิดและสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว
Phone 0971970622
Web site http://www.princesswhiteskincare.net
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this product / service