पहिले प्रेम

 —
Rating
Likes Talking Checkins
775 0
About मी जिच्यावर प्रेम केलं तिच्या सुखद स्मृतींना अर्पण..!
Admin: Chaitanya Gaikwad Patil
Description 'प्रेम' हा काही प्रायोजित कार्यक्रम नही की, इच्छेनुसार केले अथवा इच्छा नसली म्हणजे थांबविला. 'प्रेम' मानवी भावना आहे. तिच्यावर कोणाचेही 'राज' चालत नाही. 'प्रेम' हे 'स्टॉप वॉच' तर मुळीच नाही. म्हणजे मर्जी असली की सुरू केलं व मर्जी नसली की बंद. 'प्रेम' तर अमृताचा झरा आहे. तो निरंतर सुरूच रहाणार आहे.
Web site http://indian-readers.blogspot.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community