Brottsplats Socialtjänsten

Non-governmental organization (ngo)
Rating
Likes Talking Checkins
5 0
About En naturlig utgångspunkt är att konstatera, att myndigheten är till för medborgarna och inte tvärtom.
Description Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun. Före 1956 fanns i Sverige en liknande verksamhet som hette fattigvård.
Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg. Varje kommun ansvarar för att detta sköts och att allt folk som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs. Dessa uppgifter kan därför se olika ut från kommun till kommun. I socialtjänstlagen står att kommunen har skyldigheter att hjälpa sina invånare med olika bidrag och stöd. De hjälpinsatser man kan få via socialtjänstlagen kallas bistånd. I lagen finns inte alla insatser kommunen kan hjälpa till med, antingen som ren service eller mot betalning.
Om en individ är i akut nödsituation är han eller hon i behov av hjälp och bistånd direkt från kommunen om det inte går att lösa på något annat sätt. Kostnaderna för socialtjänsten i hela Sverige var närmare 147 miljarder kronor år 2004 för individ-, handikapp-, äldre- och familjeomsorg. Ekonomiska bistånd skilde sig väldigt mycket, från 220 kronor upp till 2 310 kronor per invånare utgick.
Socialtjänstens föregångare var fattigvården. Fattiga som inte kunde försörja sig hamnade ofta i en "fattigstuga", och de som kunde/orkade fick även arbeta där. Ett annat system som också förekom förr var "rotegången". Då fick man först bo hos en bonde och hjälpa till, därefter fick man flytta till en andra och där efter en tredje. Man skulle även ha med sig en fattigklubba för att visa att man sökte hjälp.
Socialtjänsten är ansvarig för:
Äldrefrågor (i bland sorteras dessa under omsorgsnämnd eller liknande)
Handikappsfrågor (i bland sorteras dessa under omsorgsnämnd eller liknande; organet som har hand om vård av personer medfunktionsnedsättning heter Handikappomsorgen)
Individ- och familjeomsorg med bland annat ansvar för försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer t ex familjerådgivning, familjehemoch adoption
Web site https://embed.bambuser.com/channel/Modkock
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-governmental organization (ngo)