โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School

Education
Rating
Likes Talking Checkins
415 24044
About โรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
www.narinukun.ac.th
Description โรงเรียนนารีนุกูล (อังกฤษ: Narinukun School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดอุบลราชธานี แต่เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด แต่ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนชายประจำจังหวัดคือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูลตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045244575,045245800,แฟ๊ก045245801

Phone 045-244575, 045-245800 , FAX 045-245801
Web site http://www.narinukun.ac.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education