Momo Waldorfskole - En Steinerskole på Heimdal.

 —
Rating
Likes Talking Checkins
49 0
About Håndverkpedagogisk Steinerskole. Startet høsten 2013.
Description Vi klarte det som nesten var umulig! En ny håndverkpedagogisk steinerskole i Norge er påbegynt.

En begrunnelse for etableringen kan leses her:
http://momowaldorfskole.no/begrunnelse.pdf
Mission Momo er navnet på romanfiguren i Michael Endes bok "Momo-eller kampen om tiden".
Boka omhandler Momos kamp mot de grå herrer som stjeler innbyggernes tid og lar den gå opp i røyk.
Momos skillpadde Casiopeia, er symbolet på det levende organiske livet som trenger sin egen tid og ikke samfunnets.
Man kan ikke hale blomster opp av jorden om våren.
Slik er barn, og slik er egentlig vi voksne også.
Momo er vårt ideal! Casiopeia er vår vei.
Phone 99163100
Web site http://momowaldorfskole.no/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school