ĐHSPTN-Kehoachthi

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 202
About Trao đổi, trả lời về phần KẾ HOẠCH THI:
- Kế hoạch thi;
- Danh sách điểm thành phần; Danh sách thi.
Description Trang thông tin của Bùi Thái Hải - P. Đào tạo - Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên nhằm trao đổi, trả lời về phần Kế hoạch thi, danh sách điểm thành phần, danh sách thi và những việc liên quan đến tổ chức thi học kỳ tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
Mission Kênh thông tin trao đổi với sinh viên về phần KẾ HOẠCH THI trong công tác đào tạo theo hệ tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, cụ thể:
- Danh sách ghi điểm thành phần;
- Kế hoạch thi;
- Danh sách thi.
Phone 02803841027
Web site http://www.facebook.com/hai.buithai
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this university