Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế - CITE

 —
Rating
Likes Talking Checkins
392 25
About Đào tạo Thạc sỹ và Cử nhân liên kết quốc tế: ThS. QTKD - MBA Benedictine (Mỹ) | ThS. Quản lý Công - MPPM Uppsala (Thụy Điển) | Cử nhân QTKD -BSBA Troy (Mỹ)
Description Đào tạo Thạc sỹ và Cử nhân liên kết quốc tế giữa Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác uy tín nước ngoài như: MBA Troy, MBA Benedictine (Mỹ) | ThS Quản lý Công MPPM Uppsala (Thụy Điển) | Cử nhân QTKD BSBA Troy và BBS Massey (New Zealand)
Phone (84-4) 947 004 809
Web site http://cite.ueb.edu.vn/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school