Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Hàn Quốc

 —
Rating
Likes Talking Checkins
7286 1254
About • The Site of Vietnamese Community In Korea • 한국의 베트남 교민회 • Kết Nối Cộng Đồng Người Việt Tại Hàn Quốc • VCIK
Description 페이스북에서 한국의 베트남 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Trang Facebook chính thức của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Hàn Quốc (Phi chính phủ). Nơi hội tụ của người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Hàn Quốc
Facebook Page of Vietnamese Community in Korea (Non-governmental).
Mission Kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, bảo vệ quyền lợi cộng đồng, xây dựng hình ảnh con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Phone +8219000
Web site http://www.facebook.com/VietnamKorean
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community organization