Le arch 3D

 —
Rating
Likes Talking Checkins
6 6
About 3D Printing in Kosovo
"Make your imagination a reality"
"Shëndrroje imagjinatën tënde në realitet"

Description Print your Model of any structure or shape in 3D, with precise detailing up to 0.1mm and with high quality resolution.
Printoje Maketen tënde prej çdo strukture apo forme ne 3D, me precizitet deri në 0.1mm dhe me rezolucion të lartë.
Mission Make your presentation better and use your model to sell your projects easier.
Përdorni metoda të reja prezantimi për të promovuar projektin tuaj më lehtë.
Phone +386 49 113 750
Web site http://learch3d.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this small business