Tallinna Ülikooli Eripedagoogika Vilistlas- ja Üliõpilaskonverents

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Konverents " Globaalne ja individuaalne EriPedagoogika(s)"
Description Toimub 2.juunil 2011 Tallinna Ülikoolis.Tallinna saal M-218
KAVA
Konverents „Globaalne ja individuaalne EriPedagoogika(s)“
02.06.2011
Tallinna saal M-218

09.00 – 09. 20 Registreerumine

09.30 – 10.00 Avasõna, tervituskõned

10.00 – 11.00 PLENAARETTEKANDED: Meeli Pandis „Globaliseerumine . Mida on munal kanale õpetada?

11.00 – 12.00 Prof Mitchell. Education that Fits: Designing and Implementing Inclusive Education.


12.00 – 12.30 KOHVIPAUS

12.30 – 13.00 Esineb Õismäe kooli ansambel

13.00 – 13.30 Maili Vesiko Liinev – „Eripedagoogi töö lugemishuvi tõstmisel“.

13.30 – 14.00 Kerli Koval – „Eripedagoogika õpingutega seotud motivatsioon ja rahulolu Tallinna Ülikooli näitel“

14.00 – 14.30 Liisi Okas – „Tallinna Ülikooli parandusõppe õpetaja kõrvaleriala õppekava analüüs ja õpilaste hinnang õppekavale“


14.30 – 15.30 LÕUNA


15.30 – 17.30 TÖÖTOAD

I Kogemused
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool – „Eripedagoogi eritahud ühes lasteasutuses“

MTÜ Tere Sõber – Marge Karu

II Ettekanded
Tiina Mölder – „Eelkooliealiste laste motoorika arengu hindamine ja toetamine Pirkko Karvoneni hindamismudeli põhjal“.

Anna Maria Ülviste – „(TÕ) kolmanda kooliastme (KA) õpilaste kõne mõistmine pragmaatika tasandil.


Katrin Naaris – „Üliõpilaste hinnang düsleksiale omaste tunnuste esinemisele“

Janne Jakobson – „Erivajadusega õppija kõrghariduses“

Karin Leetsaar – „Muusikateraapiliste meetodite kasutamise võimalused erivajadustega laste õpetamisel koolieelses lasteasutuses.


III Praktilised vahendid

Jana Kadastik – „Dialoog disaineriga: õppetööd toetavad vahendid hoolduskooli õpilaste kognitiivsete oskuste arendamiseks“

Kaialiisa Lääts – „Tähelepanu- ja keskendumisraskus I kooliastmes. Töölehed tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamiseks.“

Heidi Siirak – „ Tajude arendamise võimalusi ja abimaterjale kasutamiseks õpiabi tundides“

17.30 – 18.00 Kokkuvõte töötubadest, kogu päevast

18.00 – 18.30 Lõpetamine, tänamine

NB! KONVERENTSI KORRALDAJATEL ON ÕIGUS TEHA MUUDATUSI PÄEVAKAVAS!
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community