ยุวชนพันธุ์ไทยหัวใจรักพ่อ

Media / news company
Rating
Likes Talking Checkins
10 0
About โครงการพูดด้วยใจ...ถวายในหลวง
Description บริษัทเบส มี เบส มายด์ บริษัทการอบรมโดยคนรุ่นใหม่ร่วมใจทำโครงการนี้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ตามความตั้งใจและสโลแกนของบริษัทที่ว่า "พลังเสียง...เปลี่ยนชีวิต"
Mission พูดเพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เด็กและเยาวชนไทยใน 85 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Phone 0986709787
Web site http://facebook.com/orapim.raksapon
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this media / news company