ศาลาธรรมปราการรวมใจ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About บนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ มัทธิว 16.18
Description สังกัคริสตจักรพรประเสริฐ ภาคที่6 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
เลขที่ 132/628 หมู่2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community